Εναρκτήρια συνάντηση του έργου MeDInno

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου MeDInno

Η τοπική γαλακτοκομική και κρεοπαραγωγική παράδοση ως μοχλός ανάπτυξης για την Απούλια και την Ήπειρο. Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου η εναρκτήρια συνάντηση του έργου MeDInno...