Περιοχή

Ελλάδα

Η αγροτική οικονομία της διασυνοριακής περιοχής από την πλευρά της Ελλάδος εξειδικεύεται στην κτηνοτροφία, όπου η αιγοπροβατοτροφία, η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία, κατέχουν εξέχουσα θέση στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής. Οι κτηνοτροφικές μονάδες είναι διάσπαρτες στην Περιφέρεια εκτός από το βόρειο και το νοτιοανατολικό τμήμα της. Τα πτηνοτροφεία βρίσκονται κυρίως στην Π.Ε. Ιωαννίνων και στις πεδιάδες της Άρτας, η μεγαλύτερη συγκέντρωση χοιροτροφείων στη περιοχή Φιλιππιάδας της Π.Ε. Πρέβεζας και στην περιοχή της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ενώ οι μονάδες βοοειδών συγκεντρώνονται κυρίως στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και στον ορεινό όγκο της Πίνδου. Ο πρωτογενής τομέας έχει σημαντική βαρύτητα στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Αναλυτικότερα, στην διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας εντοπίζεται το 22,1% των ζωικών εκμεταλλεύσεων και 7,4% του αριθμού των ζώων της χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός κεφαλών καταγράφεται στα πουλερικά, ενώ ακολουθούν τα προβατοειδή και τα αιγοειδή. Ενδεικτικό της δυναμικής της αιγοπροβατοτροφίας στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι το γεγονός ότι σε αυτήν συγκεντρώνεται το 10,7% των εκμεταλλεύσεων των προβάτων και το 7,4% των εκμεταλλεύσεων αιγών της χώρας,. Ο τομέας της χοιροτροφίας παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική ιδιαίτερα στις Π.Ε. Πρέβεζας και Άρτας (τρίγωνο Φιλιππιάδας) με καθετοποιημένες και ορθολογικά οργανωμένες μονάδες.

Το γάλα και τα προϊόντα του αποτελούν μια σημαντική κατηγορία προϊόντων για την Περιφέρεια Ηπείρου, αποτελώντας ακρογωνιαίο λίθο της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και στηρίζοντας ιδιαίτερα τις ορεινές αγροτικές και παραμεθόριες περιοχές. Η Ήπειρος προσφέρει σε όλη την ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό, παραδοσιακά προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που διατηρούν την τυπική παραδοσιακή τους γεύση και την διατροφική τους αξία, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή. Έχοντας ως πρώτη ύλη το φρέσκο ηπειρωτικό γάλα και με σεβασμό στην παράδοση, στην Ήπειρο δραστηριοποιούνται μερικές τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής γάλακτος και τυριών, προσφέροντας στον καταναλωτή αγνά προϊόντα υψηλής διατροφικής σημασίας, ορισμένα από τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως προϊόντα Π.Ο.Π (η φέτα, η κεφαλογραβιέρα, το γαλοτύρι και το τυρί Μετσοβόνε).

ΙΤΑΛΙΑ

Στη διασυνοριακή περιοχή της Ιταλίας ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί την κινητήριο δύναμη της τοπικής οικονομίας. Τόσο η φυτική παραγωγή μέσω της παραγωγή σιτηρών και ντομάτας, αλλά και η ζωική παραγωγή, κυρίως μέσω της αιγοπροβατοτροφίας και των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων προσφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία, αλλά και στην οικονομία της Ιταλίας γενικότερα. Πέραν όμως του πρωτογενούς τομέα, στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και ο μεταποιητικός – τυποποιητικός τομέας των τροφίμων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα τυποποιημένα τυροκομικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Τα προϊόντα αυτά έχουν και σημαντικό εξαγωγικό μερίδιο.

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.